Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse wet betreffende telemedia (TMG) en de geldende wetgeving verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Volgens §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. De wettelijke plichten om informatie te verwijderen of het gebruik daarvan te blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf de datum waarop er kennis wordt genomen van een specifieke inbreuk. Zodra wij op de hoogte zijn van dergelijke inbreuk(en) zullen we de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Deze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze inhoud. De desbetreffende aanbieder of exploitant van de gelinkte pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website. De gelinkte websites zijn gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment dat de link werd geplaatst. Wij hebben op dat moment geen inhoud aangetroffen die in strijd was met de wet. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s kan redelijkerwijs niet worden verlangd zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra wij op de hoogte zijn van inbreuken zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze website is het Duitse auteursrecht van toepassing. De volgens het auteursrecht ongeoorloofde reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van gebruik vereist de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, zijn de auteursrechten van derden van toepassing. In dat geval wordt de inhoud van derden als zodanig kenbaar gemaakt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan vragen we u ons hierover te informeren. Na kennisgeving van eventuele inbreuken zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacyverklaring

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt. Wanneer er persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, dan gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) altijd veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Een volledige bescherming van de gegevens ten aanzien van het gebruik door derden is niet mogelijk. Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de Duitse impressumplicht voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal door derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

Verbeteringen en suggesties

Content Translated stelt het zeer op prijs indien u taalfouten of onjuistheden wilt melden.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Content Translated naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Content Translated vrij te worden gebruikt zonder dat daarvoor verder nog enige nadere toestemming nodig is.